Thông báo: Quy định điều kiện xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

 Thiết kế bởi Phòng CNTT - Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
 Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng
 Điện Thoại: 02253.731.907  Fax: 02253.733.315
 Email: contact@hpmu.edu.vn

Comments (0)

No login
gif