Live News

MOH, CDC, WHO, PAHO
Madagascar 马达加斯加
Pharmacie de garde | Semaine du 30 avril au 07 Mai 2022
-Pharmacie MAEVASOA Lot V134 B Anosizato, Enceinte Immeuble Castello 032 04 519 62 -Pharmacie RAZAF...
FARITRA SAVA : NIDINA IFOTONY NY MINISTRY NY FAHASALAMAM-BAHOAKA NIJERY AKAIKY RAFI-PAHASALAMANA
Fidinana ifotony notanterahan’ny Delegasiona zay tarihan’ Andriamatoa Ministry ny Fahasalamam-ba...
Pharmacie de garde | Semaine du 16 au 23 avril 2022
-Pharmacie AMPANDRANA Lot II V 80 bis Ampandrana 020 22 258 99 -Pharmacie AMBODIVONA Ambodivona 020...
Pharmacie de garde | Semaine du 09 au 16 avril 2022
-Pharmacie MANJAKARAY Lot II D ter Manjakaray 020 22 456 78 -Pharmacie De TANA 2, rue Ratianarivo A...
Pharmacie de garde | Semaine du 02 au 09 avril 2022
-Pharmacie RALISON Antanimena 020 22 226 14 -Pharmacie RASOLONJATOV0 Anosy en face HJRA 032 07 123 ...
Pharmacie de garde | Semaine du 26 mars au 02 avril 2022
-Pharmacie VOLAHANTA Lot ll V15 Anosibe 020 22 355 09 -Pharmacie IARIVO Analakely 020 22 224 26 -...
Pharmacie de garde : Semaine du 29 janvier au 05 février 2022
#Pharmacie_de_garde | Semaine du 29 janvier au 05 février 2022   #Antananarivo (Tanà)   -Pharmacie d’ANALAKELY En fa...
FANDRAISANA AN-TANANA NY FAHASALAMAN’NY TRABOINA AO AMIN’NY DISTRIKAN’I MORAMANGA
Fahasalamana Manakaiky Vahoaka Tonga nijery ny zava-misy iainan’ny vahoaka traboina tao amin’ny Distrika...