Live News

MOH, CDC, WHO, PAHO
Czech Republic 捷克共和国
Rozhodnutí MZDR 54807-2020-2-OLZP L116-2020
S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221 – volba č. 2, která je v provozu...
Rozhodnutí MZDR 54820-2020-2-OLZP L117-2020
S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221 – volba č. 2, která je v provozu...
Předběžné OOP – zákaz distribuce do zahraničí LP TOBRADEX
S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221 – volba č. 2, která je v provozu...
Návrh OOP – zákaz distribuce do zahraničí LP TOBRADEX
S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221 – volba č. 2, která je v provozu...
Návrh OOP – zařazení na Seznam LP VERSATIS
S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221 – volba č. 2, která je v provozu...
Dotace zajistí ve 12 krajích poskytování sociální části existujících zdravotně-sociálních služeb v oblasti duševního zdraví
Ministerstvo zdravotnictví přidělilo finanční dotaci v rámci programu pro financování sociální části center duševního z...
Pokyny k vypracování Dílčích zpráv za rok 2022
Projekty, jejichž řešení bylo schváleno na delší dobu než 1 rok, jsou každý rok hodnoceny prostřednictvím odborných por...
Pokyny k vypracování Závěrečných zpráv (VES 2017, VES 2018, VES 2019) za rok 2022
U projektů, které končí své řešení k 31. 12. 2022, předkládá řešitel „Závěrečnou zprávu o řešení projektu“, kde doloží ...
Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2023/OLZP
S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221 – volba č. 2, která je v provozu...