Live News

MOH, CDC, WHO, PAHO
Czech Republic 捷克共和国
Aktualizace Příručky pro příjemce grantů z programu Zdraví
S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221 – volba č. 2, která je v provozu...
Novela vyhlášky o činnostech přináší sestrám vyšší kompetence
Sestry a další pracovníci ve zdravotnictví budou mít vyšší kompetence. Novela vyhlášky o činnostech mimo jiné posiluje ...
Kvalita vody ke koupání ke dni 1. 7. 2022
Aktuální vysoké teploty vzduchu a intenzivní srážky ovlivňují kvalitu koupacích vod na řadě rekreačních lokalit. Hygien...
Úvodní slovo ministra
Vážení přátelé, v druhém pololetí roku 2022 Česká republika předsedá Radě Evropské unie, což naší zemi dává zcela mimoř...
Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2022
Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné ...
Informace k výběrovému řízení – RM 2022
Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběr...
Letní dětská rekreace v sezóně 2022
V souvislosti se začátkem sezóny letní dětské rekreace na území ČR byly Ministerstvu zdravotnictví krajskými hygienický...
Žádost o informace ze dne 30. 5. 2022
S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221 – volba č. 2, která je v provozu...
Žádost o informace ze dne 2. 6. 2022
S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221 – volba č. 2, která je v provozu...